ECHT makkelijk starten en werken met Vihrea

Makkelijk en efficient, van productie tot en met onderhoud

Vihrea is een zeer innovatief concept in de bouw. Werken met de Vihrea-chip, -app en -software is zeer gemakkelijk, snel en kostenbesparend.

 

De productie
Stap 1
Een timmerfabriek sluit zich aan bij Vihrea BV en laat een houtverbinding testen.

Stap 2
De productie vindt plaats door een KOMO-gecertificeerde timmerfabriek (objectief vastgestelde kwaliteit) volgens de Vihrea-richtlijnen die verder gaan dan SKH/SHR-concept 4 (toont aan dat een product aan de norm voldoet). Daarnaast kunnen alle productiestappen in een gecontroleerde omgeving plaatsvinden, dus niet op de bouw zelf. Verder kan Vihrea ramen, deuren en kozijnen:

 • lakken;
 • lijmen;
 • beglazen;
 • kitten;
 • aflakken;
 • afmonteren;
 • montage-klaar aanleveren op de bouw.

Stap 3
Het project wordt door de timmerfabriek aangemeld op Vihrea.eu met alle unieke chipcodes.

Stap 4
Na oplevering verstrekt Vihrea een certificaat aan de eigenaar/bewoner, samen met de app en de software met daarin het bestek van alle ramen, deuren en kozijnen.

De verantwoordelijkheid voor het databeheer en het opvolgen van de richtlijnen ten behoeve van de Vihrea-garantie ligt altijd bij de opdrachtgever van de timmerfabriek waar de Vihrea-kozijnen worden besteld.

 

Onderhouds- en renovatiechip, app en software
Op ieder raam en op iedere deur van Vihrea wordt een chip geplakt die door Vihrea wordt aangeleverd aan de timmerfabriek. Op deze chips heeft Vihrea alle kenmerken van de kozijnen, ramen en deuren inclusief materialen vastgelegd. Deze kenmerken worden niet alleen opgeslagen op de chip, maar ook in de Vihrea software. Hiermee kan de eigenaar of beheerder zien wanneer er onderhoud moet worden gepleegd én met wat voor materialen!

De chip op de ramen, deuren en kozijnen kunnen eenvoudig ter plaatse worden uitgelezen met de app. Met de app kan de monteur zelfs het bestek aanpassen na werkzaamheden en bijhouden hoeveel tijd aan onderhoud en/of renovatie is besteed. Dit wordt ook vastgelegd in de chip en de software.

 

Inspectie door SKH-SHR
Alle ramen en deuren van Vihrea worden door SKH-SHR op KOMO-richtlijnen gecontroleerd. SKH-SHR geeft ook de bijbehorende certificaten uit inclusief de rapportage én verzorgt de tussentijdse controle van gebouwen die met Vihrea-ramen en deuren zijn uitgerust. De Vihrea-partners stellen daarnaast onderhoudshandleiding op. Hierin staat het onderhoudsinterval aangegeven.

 

Onderhoudsinstructies
Bij ieder object dat met Vihrea wordt uitgerust leveren wij een onderhoudskit met schriftelijke onderhoudsinstructies voor de bewoner/eigenaar. In dit document laten wij een garantieverklaring inclusief onderhoudsintervallen opnemen. Vihrea kan controle uitoefenen op het nakomen van voorgeschreven onderhoudsvoorschriften. De beheerder of eigenaar van het gebouw is zelf verantwoordelijk voor het beheren en bijwerken van de data in de chip, app en software. Een extern renovatie- of onderhoudsbedrijf toegang geven tot het bestand? Dat is mogelijk! Dit bedrijf kan de data dan bijwerken.

 

De voordelen op een rijtje:

 • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen nu snel en gemakkelijk plaatsvinden zonder inventarisatie vooraf.
 • Materialen kunnen meteen worden besteld op basis van de geregistreerde gegevens.
 • De eigenaar of woningbouwvereniging heeft met gebruik van de Vihrea-chip, -app en -software altijd overzicht van de renovatie, reparatiewerkzaamheden en kosten.
 • Het systeem herinnert u eraan wanneer onderhoud nodig is.
 • De chip biedt de mogelijkheid voor urenregistratie.

Ons systeem bespaart renovatie- en onderhoudsbedrijven ontzettend veel tijd en geld in inventaristeren, bestellen, monteren en rapporteren. Dus, waar wacht je nog op?

Neem vandaag nog contact op!